Работа в общественной организации

Клиника АТОС является коллективным членом Всеукраинской общественной организации «Ассоциация защиты общества от наркомании». Ниже приводится описание основных направлений деятельности ассоциации.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація захисту суспільства від наркоманії».

В рамках становлення громадянського суспільства в Україні та, зокрема, з метою задоволення спільних інтересів своїх членів у сфері профілактики та боротьби з наркоманією за ініціативою ряду фахівців та громадських активістів у грудні 2001 року була створена Всеукраїнська громадська організація «Асоціація захисту суспільства від наркоманії», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції за №1725.

Асоціація має осередки в більшості областей України. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та необмежені судом у дієздатності, Трудові колективи підприємств, установ та державних організацій, а також громадські організації приймаються до Асоціації в якості Колективних Членів. Передбачений інститут Почесних Членів, які залучаються до роботи в Асоціації як консультанти і радники з найбільш важливих та актуальних питань статутної діяльності. Вищим виборним органом Асоціації є Координаційні рада, яку очолює Президент Асоціації.

Головним завданнями і одночасно напрямками діяльності Асоціації визначені наступні:

  • розробка та участь в реалізації профілактичних проектів по створенню несприятливого середовища для наркоманії в українському суспільстві, пропаганда здорового способу життя як одного з ключових елементів сучасної національної ідеї в Україні, сприяння державі у забезпеченні заходів по відродженню наркоманів як морально-відповідальних особистостей, залучення до цієї роботи інших громадських організацій та координація їх діяльності;
  • створення механізмів громадської експертизи стану наркоманії в Україні та контролю за ефективністю діяльності державних органів, відповідальних за профілактику та боротьбу з наркоманією, сприяння державі у виконанні нею її міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Для вирішення вищевказаних завдань Асоціація розпочала роботу і вже встановила партнерські стосунки з рядом активних громадських організацій, що діють у сфері подолання наркоманії.

Налагоджені робочі контракти з Радою національної безпеки і оборони України, Комітетом з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, відповідним Головним управлінням СБУ, Комітетом з контролю за наркотиками МОЗ України, представник Асоціації увійшов до складу нещодавно реорганізованої Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті міністрів України.

Засновники, Члени та Колективні Члени Асоціації розуміють складність та відповідальність взятих на себе завдань і висловлюють впевненість, що спільними зусиллями держави і громадян явище наркоманії буде обмежене і поставлене під пильний контроль суспільства в інтересах як українського народу, так і міжнародної спільноти.

Щиро запрошуємо всіх громадян України та іноземних громадян, керівників підприємств та організацій, учбових та виховальних закладів, а також потенційних спонсорів до співпраці.

https://stopdrug.org.ua/

Читайте также: